Portfolio

Wybrane z pośród ostatnich realizacji

moonwood.me

Migracja systemu, drobne poprawki w związane z layoutem, implementacja RWD, 10-krotne zmniejszenie „wagi” strony oraz 5-krotne przyspieszenie ładowania, zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych

nrouter.pl

Prosty design strony WWW opartej na systemie CMS, opisującej sprzedawane przez firmę usługi oraz produkty. Bez kreowania dodatkowych funkcjonalności.

splywy-wieprza.pl

W przypadku tej realizacji, poza stworzeniem strony WWW w oparciu o system CMS, zlecenie obejmowało stworzenie dedykowanej wtyczki pozwalającej na rezerwację sprzętu wodnego za pośrednictwem strony WWW wraz z implementacją systemu płatności.

mobbi.pl

Prosty design strony WWW w oparciu o system CMS, opisującej działalność firmy oraz świadczone przez nią usługi. Bez realizacji dodatkowych funkcjonalności.

https://rezerwacje.boanerges.pl/

boanerges.pl

Zlecenie obejmowało, zaprojektowanie oraz stworzenie dedykowanej wtyczki do istniejącej już strony, umożliwiającej obsługę rezerwacji biletów wjazdowych do wioski motocyklowej (WOODSTOCK RALLY) wraz z implementacją systemu płatności.